จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

' เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน " พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน คำอธิบายว่า การปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลายนั้น'  เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน " พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน    คำอธิบายว่า การปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลายนั้น " ...จะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อหมุนน้ำส่งไปตามเหมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้าน ซึ่งจะให้ค่อยๆ แผ่ขยายออกไปทำความชุ่มขื้น ในบริเวณนั้นด้วย..."" สู้ไม่ถอยแม้จะสู้กับธรรมชาติ..ไม่เป็นอุปสรรคในการถ่ายทำรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก...ณ ชายแดนภาคตะวันตก...ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี..การสร้างฝายชะลอน้ำแบบถาวร...กองกำลังสุรสีห์ โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ 

จังหวัดราชบุรี "  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก..พร้อม  ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการและทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน...เดินทางลุยชายแดนภาคตะวันตก..แนวเทือกเขาตะนาวศรี..ลุยน้ำ..ตากแดด..เข้าป่าลึกชายแดนภาคตะวันตก.


.พร้อมนำเสนอภาระกิจทหารกองทัพภาคที่ ๑ ที่ดูแลอธิปไตยตามแนวชายแดนภาคตะวันตกพร้อมการสร้างฝายชะลอน้ำแบบถาวรของกองกำลังสุรสีห์โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านโป่งแห้ง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี    ...อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน


CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น