จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

" รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก... อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย...ประเพณีวันลอยกระทง "

 

"  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก... อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย...ประเพณีวันลอยกระทง "

 
  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน พร้อม สุรีย์พร ดวงทอง , ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และ ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน นฤมล ยิ้มสง่า , มนตรี คำแหง  ร่วมรณรงค์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย

ณ แดนบุญ  เมืองกรุงเก่า พระนครศรีอยุธยา      เทศกาลลอยกระทง  เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา

ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีในคืนวันเพ็ญเดือน ๑๒ หรือวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ โดยวันลอยกระทงปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ นี้ตรงกับวันเสาร์   ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

 ซึ่งกิจกรรมสำคัญคือประเพณีลอยกระทง ซึ่งในช่วงเวลานี้แม้จะยังอยู่ในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังโควิด-19 และมีการจัดการชุมนุม แต่หลายๆ ที่ทั่วไทยยังคงจัดงานลอยกระทง ๒๕๖๓ เพื่อให้เราได้ออกไปร่วมกิจกรรม และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของประเทศไทย

 


       การลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า ปฏิบัติกันมาแต่เมื่อไร เพียงแต่ท้องถิ่นแต่ละแห่ง ก็จะมีจุดประสงค์และความเชื่อในการลอยกระทงแตกต่างกันไป เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ก็จะเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์, เป็นบูชารอยพระพุทธบาท ณ หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนัมมทา ซึ่งปัจจุบันคือแม่น้ำเนรพุททาในอินเดีย หรือต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งไปโปรดพระพุทธมารดา

 

วัตถุประสงค์ของวันลอยกระทง

นอกจากนี้ ลอยกระทง ก็ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูชาพระอุปคุตเถระที่บำเพ็งญบริกรรมคาถาในท้องทะเลลึก หรือสะดือทะเล บางแห่งก็ลอยกระทง เพื่อบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อของตน บางแห่งก็เพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งขอขมาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป ส่วนบางท้องที่ ก็จะทำเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับ หรือเพื่อสะเดาะเคราะห์ ลอยทุกข์โศกโรคภัยต่างๆ และส่วนใหญ่ก็จะอธิษฐานขอสิ่งที่ตนปรารถนาไปด้วย

 


  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ผลิตรายการเพื่อผู้ชม

ทางบ้านทุกครัวเรือนในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 คุณสุรีย์พร ดวงทอง  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

 

CR: ศิริพร จงศิริ  ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น