โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ชมคลิป )" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " การสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายกึ่งถาวร ชายแดนภาคตะวันตก กองทัพภาคที่ ๑ โดย กองพลทหารราบที่ ๙

 

 (  ชมคลิป )" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "  การสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายกึ่งถาวร ชายแดนภาคตะวันตก  กองทัพภาคที่ ๑ โดย กองพลทหารราบที่ ๙ 


 การสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายกึ่งถาวร ชายแดนภาคตะวันตก  กองทัพภาคที่ ๑ โดย กองพลทหารราบที่ ๙ ,กองกำลังสุรสีห์ ในพื้นที่รับผิดชอบหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ณ  บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ "

 


"การปลูกป่าทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลายนั้นจะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อหนุนน้ำส่งไปตามเหมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้าน ซึ่งจะให้น้ำค่อย ๆ แผ่ขยายออกไปทำความชุ่มชื้นในบริเวณนั้นด้วย"

   พระราชดำรัส

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 


    การสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายกึ่งถาวร ชายแดนภาคตะวันตก  กองทัพภาคที่ ๑ โดย กองพลทหารราบที่ ๙ ,กองกำลังสุรสีห์ ในพื้นที่รับผิดชอบหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ณ

บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ "

 


   กิจกรรมการสร้างฝาย ชะลอน้ำ ฝายกึ่งถาวรตามแนวชายแดนภาคตะวันตกเพื่อน้อมรำลึกพระ

มหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาส  มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

 

การสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายกึ่งถาวร ชายแดนภาคตะวันตก โดยได้รับเกียรติ

วิทยากรกิตติมศักดิ์  พลโท เยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์ ที่ปรึกษากองกำลังสุรสีห์ มาถ่ายทอดให้ความรู้แก่พี่ประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันตกในการสร้างฝายชะลอน้ำและมอบใบประกาศนียบัตรการอบรมการเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำ

 ณ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การจัดกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำฝายกึ่งถาวร

ได้รับเกียรติจาก   ท่านชาตรี จันทร์วีระชัย   รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

พลโท เยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์ ที่ปรึกษากองกำลังสุรสีห์

 

พันเอก ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 9    รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก

 

กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน    ตำรวจพลร่มค่ายนเรศวร

 

จิตอาสาพระราชทาน

 


ส่วนราชการในท้องถิ่น  กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ,และพี่น้องประชาชนบ้านป่าละอู , พร้อมน้องๆ ชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเนศวรป่าละอู

ณ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มาร่วมกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำฝายแบบกึ่งถาวร

ส่วนราชการ , ผู้นำท้องถิ่น, เอกชนและราษฎร์ต้องการอบรมและเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี....

 

     หมายเลขโทรศัพท์ 091-787-9641

สามารถติดต่อในเวลาราชการ

 

  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินออกอากาศวันศุกร์ที่  9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

CR: ศิริพร จงศิริ   ผู้อำนวยการใหญ่ผลิต   รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น