จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะผู้นำศาสนาจังหวัดนราธิวาส เดินหน้าสร้างสันติสุข

 

   พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์  แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะผู้นำศาสนาจังหวัดนราธิวาส เดินหน้าสร้างสันติสุข

 
              เมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ วัดประชุมชลธารา หมู่ที่ 6 บ้านควน ตำบลสุไหงปาดี อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
             ลงพื้นที่พบปะเข้าเยี่ยมนมัสการพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา (เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส) แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ภายหลังเข้ารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
            โดยมี นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, พันเอก เอกพล  เลขนอก ผู้บังหน่วยเฉพาะกิจกมหทารพรานที่ 48   ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ

 


     
    พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า วันนี้ลงมากราบมนัสการท่านเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เพื่อมาพูดคุยแนวทางการทำเนินงานในพื้นที่ต่อจากนี้ ที่จะยังคงเดินหน้าตามนโยบายของผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ที่ได้ทำไว้เมื่อครั้งเป็นแม่ทัพภาคที่ 4
          ซึ่งได้วางรากฐานไว้อย่างดี ทั้งเรื่อง ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์, การแก้ไขปัญหายาเสพติด, การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม, การสร้างความเข้าใจ, การสร้างการมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชน, การขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบล และร่วมกันพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง ทั้งนี้ผู้นำศาสนา ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน เพราะเข้าใจบริบทของศาสนา และการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

 

          ด้านพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา (เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส) ได้กล่าวชื่นชมในหลักการทำงานที่ผ่านมา และเชื่อมั่นว่า พลโทเกรียงไกร แม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่ จะสามารถสานต่อนโยบาย และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น