โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับองค์กรพุทธศาสนาทุกภาคส่วน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินวัดพรหมนิวาส จังหวัดนราธิวาส 31 ต.ค.2563 เพื่อหาปัจจัยจัดสร้าง”เมรุ ปลอดมลพิษ” ราคากว่า 8 ล้าน (ชมคลิป)

 สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส   ร่วมกับองค์กรพุทธศาสนาทุกภาคส่วน      ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินวัดพรหมนิวาส     จังหวัดนราธิวาส    31 ต.ค.2563   เพื่อหาปัจจัยจัดสร้างเมรุ ปลอดมลพิษ”  ราคากว่า 8 ล้าน (ชมคลิป) 


สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส   ร่วมกับองค์กรพุทธศาสนาทุกภาคส่วน    ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน   ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินวัดพรหมนิวาส   ตำบลบางนาค   อำเภอเมือง   จังหวัดนราธิวาส      เพื่อหาปัจจัยจัดสร้างเมรุ ปลอดมลพิษ  ราคากว่า 8 ล้านบาทให้แล้วเสร็จ   โดยมีกำหนดการดังนี้

-               วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2563

                 เวลา 16 นาฬิกา แห่องค์กฐิน จากสามแยกบายพาสมายังวัดพรหมนิวาส

                 เวลา 17 นาฬิกา สมโภชน์องค์กฐิน  ณ วัดพรหมนิวาส

-               วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2563 

                     เวลา 08 นาฬิกา เปิดรับอนุโมทนาบุญกฐิน จากพุทธศาสนิกชนทั่วไป

                     เวลา 11 นาฬิกา ถวายภัตราหารเพลพระภิกษุ-สามเณร

                     เวลา 13 นาฬิกา แสดงพระธรรมเทศนา

                     เวลา 14 นาฬิกา ทอดผ้ากฐิน พระสงฆ์อนุโมทนาประธานสงฆ์   พระเทพศีลวิสุทธ์  เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส   เจ้าอาวาสวัดประชุมชนธารา

ประธานองค์กฐิน   พล ต.ท.พัฒนวุธ  อังคะนาวิน ผู้บัญชาการ  สำนักงานงบประมาณ

                         พลเอกธรรมนูญ  วิถี   ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
ในการทอดผ้ากฐินวัดพรหมนิวาส ในปีนี้     มีการทอดผ้าไตรบริวารกฐิน ในราคา ชุดละ 500 บาท

 สั่งจองผ้าไตรบริวารกฐินได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์    095-7142253  , 084-8564262 ,  092-8380079

 

  พรหมนิวาส  ประกาศ       กรานกฐิน        พุทธทั่วถิ่น      รวมพลัง    

  หวัง  สืบสาน     จัดสร้างเมรุ      เผาศพ     จบตำนาน                                       

        กว่าแปดล้าน    ประเพณี      เผาผีไทย                                               

      ขอให้สิ่ง        ศักดิ์สิทธิ์      สถิตทั่ว  

  จง           ปกป้อง           คุ้มตัว           ครัวสุกใส

                                                                                                                                                                    ขอสบสุข             เกษมศรี       มีโชคชัย     

    อิ่มบุญใหญ่        กฐินกราน     สราญเทอญ.............                                                                                                                                                                                            

ขอเชิญสั่งจองเสื้อ...๕๐ปี   พระพุทธทักษิณ มิ่งมงคล นราธิวาส   เพื่อประชาสัมพันธ์โอกาสการครบอายุ 50 ปี พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เพื่อจัดทำไว้สวมใส่ในวันทอดกฐินวัดพรหมนิวาส 31 ตุลาคม 2563     

    เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในจังหวัดนราธิวาส

    และ เพื่อใช้เป็นสื่อในการประสานสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมขององค์กรพุทธศาสนาในโอกาสต่อไป

    สนใจ.. สั่งจองได้.. ราคาตัวละ 300บาท

 โทร. 095-7142253, 084-8564262, 092- 8380079

   ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

 

 

 

   

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น