จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ เป็นประธานฉลองงานแต่งของ ทภญ.นุ่นกับ ภก.โอ๊ค ผลิตผลของ อดีตชาวอาสาพัฒนา มศว.สงขลา ผอ.กรีฑา ครูประนอม วิชัยดิษฐ์ ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราฎร์ธานี

 สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ เป็นประธานฉลองงานแต่งของ ทภญ.นุ่นกับ ภก.โอ๊ค ผลิตผลของ อดีตชาวอาสาพัฒนา  มศว.สงขลา ผอ.กรีฑา ครูประนอม วิชัยดิษฐ์ ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราฎร์ธานี  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563  สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ เป็นประธานฉลองงานแต่งของ ทภญ.นุ่นกับ ภก.โอ๊ค ผลิตผลของ อดีตชาวอาสาพัฒนา  มศว.สงขลา ผอ.กรีฑา ครูประนอม วิชัยดิษฐ์ ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราฎร์ธานี  "เทือกเถาเหล่ากอ ตระกูลคนสองเกาะ ได้แก่ เกาะสมุยกับเกาะภูเก็ต ญาติผู้ใหญ่สองเลมาร่วมฉลองกันอย่างร่นลาม"

 

นานขุน  เขาหลวง  นักขับเคลื่อนทางสังคม ประเทศไทย

                        28/09/63

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น