จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

คณะส่วนล่วงหน้า ตรวจเยี่ยมพื้นที่ เตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี"

 

คณะส่วนล่วงหน้า ตรวจเยี่ยมพื้นที่ เตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี"

            เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายไพโรจน์ จริตงาม รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
        พร้อมด้วย นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส, นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ/ผอ.ศปก.อ.ตากใบ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ คณะส่วนล่วงหน้า นำโดยพลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ในพระองค์ และคณะ ออกตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส บริเวณแปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ณ บ้านนายเดช มินฑการต์               ซึ่งเป็นครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดลณ บ้านโคกชุมบก หมู่ที่ 5 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น