จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

"จังหวัดนราธิวาสจัดนิทรรศการและแฟชั่นโชว์ผลงานผ้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์หัตกรรมจักรสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น"

 

          "จังหวัดนราธิวาสจัดนิทรรศการและแฟชั่นโชว์ผลงานผ้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์หัตกรรมจักรสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น"

                         เมื่อ วันที่ 13 กันยายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า                           

                                                                 

    นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นางสาวสุนีย์  มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  พร้อมด้วย นายอรุณ สารบัญ พัฒนาการอำเภอยี่งอและนางสาวอัจฉรา เจียมตน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมนิทรรศการและแฟชั่นโชว์ผลงานผ้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์หัตกรรมจักรสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ผลงานการพัฒนาอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
                             โดยมี นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดนิทรรศการและแฟชั่นโชว์ผลงานผ้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น                               วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมการจักสานจากวัสดุธรรมชาติ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และสร้างสรรค์ให้เกิดรายได้ในครอบครัว      


                     

         

                                     

                      นำมาซึ่งความเข้มแข็งของชุมชน มีนายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวรายงาน มีภาคเอกชน  ประชาชน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมฯ                       ทั้งนี้ในงานฯ มีผู้ประกอบการ/ผู้ผลิต OTOP ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอต่างๆมาร่วมกิจกรรมฯ นำผลงานมาจัดนิทรรศการฯ  แสดง/โชว์ และส่งผลงานเข้าประกวด เช่น กลุ่มกระจูด  กลุ่มย่านลิเภา  และกลุ่มผ้าทอจาก อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอยี่งอ  อำเภอบาเจาะ อำเภอรือเสาะ เป็นต้น ผลการจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการและประชาชนด้วยดี

                                                                                                                                   

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น