จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน “S.M.A.R.T. Soldiers Strong Army ”

 

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน   “S.M.A.R.T. Soldiers Strong Army ”

 

     ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และ มนตรี คำแหง หัวหน้าช่างภาพรายการคืนคุณใฟ้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

        รายการคืนคุณให้แผ่นดินบันทึกเทปการปฎิบัติภาระกิจปกป้องอธิปไตยของชาติและดูแลพี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกองทัพภาคที่ ๔

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่๔   ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔  ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๔

   เสร็จภาระกิจในการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกราบขอบพระคุณ กองทัพภาคที่๔ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔

ผู้บัญชาการศูนย์การกองทัพภาคที่๔

 

พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔  โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔   เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

 

พันเอก เกียรติศักดิ์  ณีวงษ์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

 

ร้อยตรี ศรชัย  หยิกซ้าย ประจำแผนกผลิตและเผยแพร่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

 

ที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดินตลอด ๕ วันที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอให้ผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนได้รับทราบการปฎิบัติหน้าที่ของกองทัพภาคที่ ๔ เพื่อปกป้องอธิปไตยชาติไทยและอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

   อย่าพลาดติดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 - 14.00 น.

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น