โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

" หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่ออุทิศให้ " ป๋า " " คนเราเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน " ข้อความบางส่วนหนังสือเล่มนี้จัดทำขี้นเพื่ออุทิศให้ " ป๋า "

 

" หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่ออุทิศให้ " ป๋า "  " คนเราเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน "  ข้อความบางส่วนหนังสือเล่มนี้จัดทำขี้นเพื่ออุทิศให้ " ป๋า "

 

พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป  เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้มอบหนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่ออุทิศให้ "ป๋า"

 

    แด่..คุณศิริพร จงศิริ   ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ณ สำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

 

   รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้บันทึกเทปรายการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ได้แก่ โครงการ   " สานใจไทย สู่ใจใต้ "

สามารถปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดี คิดดี และทำดี พลังแห่งความดีของเยาวชนจะเป็นรากฐานที่แข็งแรง และมั่นคงของความร่มเย็นและสันติสุขมาโดยตลอดเวลาในการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

 

 หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่ออุทิศให้ " ป๋า "  ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินจะวางหนังสือเล่มนี้จัดทำขี้นเพื่ออุทิศให้ " ป๋า "

 ไว้บนพานวางไว้หน้าหิ้งพระและกราบไหว้ระลึกถึงบุญคุณ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่อบรมสั่งสอนทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินมาโดยตลอดเวลาในการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ตั้งแต่เทปแรกจนถึงเทปปัจจุบัน  รายการคืนคุณให้แผ่นดินผลิตรายการเพื่อความถูกต้อง เที่ยงตรง และแม่นยำ

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ประชาชน

และที่สำคัญที่สุดรายการคืนคุณให้แผ่นดินไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและรายการคืนคุณให้แผ่นดินไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกอย่างโดยเด็ดขาด

 

 รายการคืนคุณให้แผ่นดินผลิตรายการเพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือน ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

 " คนเราเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน "

 

    ข้อความบางส่วนหนังสือเล่มนี้จัดทำขี้นเพื่ออุทิศให้ " ป๋า "

 

     เป็นสัจธรรมที่ว่าเมื่อมีบวกก็ต้องมีลบในคำว่า " โอกาส " นั้น ก็เช่นเดียวกันมีทั้งด้านมืดและด้านสว่าง

ด้านมืด คือ การขาดโอกาส มีแต่ความมืดมน ไร้คู่คิด ไร้ผู้อุปถัมภ์ ไร้แสง ไร้ดาวส่องทาง ทำให้เศร้าและสิ้นความหวัง

แต่ตรงกันข้าม ถ้าใครได้มีโอกาส คนๆนั้นจะมีคนเห็นเหมือนคนที่ได้รับแสง มีโอกาสที่จะก้าวเดินตาม ความฝันไปสู่ความสุขความเจริญ เป็นชีวิตเปี่ยมไปด้วยความหวังและความสำเร็จ

 โอกาสเป็นแสงสว่าง ผู้ให้เปรียบดั่งดวงอาทิตย์ ที่คอยส่องสว่างให้กับชีวิต ให้โอกาสเพื่อความเจริญเติบโตในด้านต่างๆต่อไป ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้พวกเราคิดถึง " ป๋า " ขึ้นมา

  ถึงตรงนี้คงมีคนสงสัยว่า พวกเราพูดถึง " ป๋า " มาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดปากแล้ว " ป๋า " ท่านนี้เป็นใครกัน

เราจึงขอแนะนำว่าลองอ่านหนังสือเล่มนี้ ได้สัมผัสกับเหรียญที่ศิลปินแห่งชาติตั้งใจประดิษฐ์มา เพื่อ " ป๋า " และฟังเพลงไพเราะจาก " ซีดี " ที่กรมดุริยางค์ทหารบก เตรียมไว้ให้ เมื่อได้รับแจกหนังสือเล่มนี้

   แล้วท่านจะได้รู้ว่า " ป๋า " ผู้ให้โอกาส ท่านนี้คือใคร

 

  หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่ออุทิศให้ " ป๋า "

 

 CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น