โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รอง มทน.4/ที่ปรึกษา ศปพร.กอ.รมน.ภาค 4 สน./หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ และการส่งเสริมพุทธศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวาระมหามงคล เฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 พล.ต.อาคม  พงศ์พรหม รอง มทน.4/ที่ปรึกษา ศปพร.กอ.รมน.ภาค 4 สน./หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ และการส่งเสริมพุทธศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวาระมหามงคล เฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


เมื่อ 12 ส.ค.63 เวลา 09.00 น.  พล.ต.อาคม  พงศ์พรหม รอง มทน.4/ที่ปรึกษา ศปพร.กอ.รมน.ภาค 4 สน./หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ และการส่งเสริมพุทธศาสนา ในพื้นที่ 3 จชต.และ 4 อำเภอ ของ จ.สงขลา เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


 เนื่องในวาระมหามงคล เฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า เดินจงกรม ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วม จำนวน 30 คน ณ วัดบูรพาราม ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี...///

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น