จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

" รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก...เดินทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส )

 

" รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก...เดินทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส )

 

   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน......เดินทาง

พร้อมทีมงานบันทึกเทป

รายการ..ในการปฎิบัติภาระกิจหน้าที่ของกองทัพภาคที่ 4

พลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4

 พร้อมตะลุย 3 จังหวัด

 ชายแดนภาคใต้ เพื่อประมวลภาพนำเสนอ

ให้ผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทุกวันศุกร์  เวลา 13.40 - 14.00 น.

คุณสุรีย์พร ดวงทอง

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น