จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน " เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน "

(ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  " เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน "
   รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. 

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
    กองทัพภาคที่ ๑ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑

ประธานพิธีเปิดอาคารที่พักชุดประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านโป่งลึก -  บางกลอย ตำบลห้วยเพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานศูนย์ฝึกศิลปาชีพบ้านบางกลอย  บ้านโป่งลึก ตำบลห้วยเพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีและมอบสิ่งของช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโรคโควิด - 19 

ความรับผิดชอบโดย กองพันทหารราบที่ ๒  กรมทหารราบที่  ๒๙ CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น