โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ พันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทำวิจัยขับเคลื่อนโครงการปาดี คอมเพล็กซ์  นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล,     นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  มอบหมายให้  พันเอกชัยวัฒน์  คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทำวิจัยขับเคลื่อนโครงการปาดี คอมเพล็กซ์


เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.       นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล,     นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  มอบหมายให้  พันเอกชัยวัฒน์  คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทำวิจัยขับเคลื่อนโครงการปาดี คอมเพล็กซ์ 

ฃโดยมีตัวแทนทีมวิจัยที่ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร. ปฐมทัศน์  จิระเดชะ               ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประกอบด้วยดร.วรสรณ์ เนตรทิพย์ และ ดร.ธรรมนูญ สะเทือนไพร ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อนำไปพัฒนางานวิจัยสนับสนุนการขับเคลื่อน ปาดี คอมเพล็กซ์  ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และตอบสนองผลลัพธ์ของโครงการ  ภายใต้นโยบาย มศว มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม


   โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย  น.พ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา  ประธานฝ่ายการแพทย์วิสาหกิจสุขภาพชุมชน นายชัยรัตน์  สุขสมคิด  ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงปาดี เป็นผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และตัวแทนกลุ่มอาซีพต่างๆ ในชุมชน และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการ น้ำตกฉัตรวาริน

 และโครงการ โคก หนอง นา โมเดลต้านภัยโควิด- 19 ในพื้นฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านโคกโก ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น