โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก"หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ของในหลวง “ "หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ของในหลวง “

(ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก"หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ของในหลวง “  "หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ของในหลวง “

"หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ของในหลวง “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนัก
ถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ทรงศึกษา และพระราชทาน แนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หญ้าแฝก ซึ่งเป็นพืชที่มีคุณสมบัติ ในการช่วยป้องกัน การชะล้าง และพังทลายของหน้าดิน และอนุรักษ์ความชุ่มชื้นใต้ดินไว้ อีกทั้งยังเป็นพืชบ้านของไทย ที่เกษตรกรสามารถปลูก และขยายพันธุ์ได้โดยง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าวิธีอื่นๆ
สนองพระราชปณิธาน

 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการฟื้นฟูดิน น้ำ และป่าไม้ ให้กลับคืนมาอุดมสมบูรณ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศ ให้กลับสู่สภาวะสมดุลทางธรรมชาติดังเดิม


     หญ้าแฝก เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตระกูลหญ้า สามารถเจริญเติบโตได้เกือบทุกสภาพพื้นที่ในเขตร้อนตั้งแต่ที่ราบจนถึงภูเขาสูง ทั้งในพื้นที่ดินที่มีความสมบูรณ์ต่ำ หรือ ในสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่างกัน

     ลักษณะเด่นของหญ้าแฝก ระบบรากยาว
 หยั่งลึกลงไปในดินเป็นแนวดิ่ง ป้องกันการพังทลายของดินช่วยกักเก็บน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน ระบบรากสามารถดูดซับและกรองของเสียไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำ
 ช่วยบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติและยังดูดซึมธาตุอาหารพืชในดิน ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในระบบนิเวศ


 หญ้าแฝกเป็นกอหนาแน่น
ไม่แผ่ขยายรบกวนพืชอื่น สามารถปลูกติดต่อกันเป็นแนวยาวเหมือนรั้ว หรือ "กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต" ซึ่งจะช่วยกักเก็บตะกอนดินที่ถูกน้ำพัดพามาให้ติดอยู่กับแถวหญ้าแฝก รวมทั้งชะลอความเร็วของน้ำ ทำให้น้ำซึมลงใต้ดินได้มากขึ้น
     มีการแตกหน่อและใบใหม่อยู่เสมอ
ไม่ต้องดูแลมาก แข็งแรง และทนต่อการย่อยสลายเมื่อนำไปคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นในแปลงผัก หรือ รอบต้นไม้จึงมีอายุการใช้งานนาน


     ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อได้ตลอดปี
 เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำและลำต้นเจริญ อยู่ต่ำกว่าผิวดินช่วยให้อยู่รอดได้ในสภาพต่างๆ
     นำไปใช้ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ง่าย ไม่ซับซ้อนลงทุนน้อย ผู้ปลูกสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง


ชนิดหญ้าแฝกในประเทศไทย 
หญ้าแฝกมีกระจายทั่วโลกประมาณ 12 ชนิด และพบในประเทศไทย  2 ชนิด คือ หญ้าแฝกลุ่ม และ หญ้าแฝกดอน

      รายการคืนคุณให้แผ่นดินวันศุกร์นี้ ขอประมวลภาพเรื่องราวหญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ของในหลวงและกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ณ ศูนย์การเรียนรู้การปลูกหญ้าแฝก กองพลทหารราบที่ ๙ จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่าน
     พลโท ธรรมนูฐ วิถี         แม่ทัพภาคที่ ๑   ประธานพิธีกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 
ฯ และรายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกียรติสัมภาษณ์

 ท่านพลตรี ฐกัด หลอดศิริ  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙
ประธานผู้ริเริ่มโครงการศูนย์การเรียนรู้การปลูกหญ้าแฝก กองพลทหารราบที่ ๙  สัมภาษณ์วัตถุประสงค์ในการเปิดศูนย์การเรียนรู้หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
กองพลทหารราบที่ ๙

มารับชมภาพและเรื่องราวในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.40 - 14.00 น.สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR.. ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น