โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พันเอกธานี เกียรติสาร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 44 เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพรานที่มีอายุราชการเกิน 5 ปี (กรณีลาออก ปลดพิการทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม) จำนวน 47 นาย


พันเอกธานี เกียรติสาร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 44  เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพรานที่มีอายุราชการเกิน 5 ปี (กรณีลาออก ปลดพิการทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม) จำนวน 47 นายเมื่อวันที่่  3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09. 00 น. พันเอกธานี เกียรติสาร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 44  เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพรานที่มีอายุราชการเกิน 5 ปี (กรณีลาออก ปลดพิการทุพพลภาพ

 และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม) จำนวน 47 นาย ณ ห้องประชุมปะเสยะวอ กรมทหารพรานที่ 44 อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น