โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน . สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเนื่องในวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563


(ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน . พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านทรงงานหนักตลอดเวลา เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ "


  


  เนื่องในวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 รายการคืนคุณให้แผ่นดินร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยรวบรวมพระราชกรณียกิจนานัปการของพระองค์ท่านที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใยราษฎร เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ มานำเสนอในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ประเทศชาติมั่นคง แก้ไขในสิ่งผิด  ประชาชนมีความสุข สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึง ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยพระองค์มีพระราชปณิธาน
ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน
   สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด -19 แม้ว่าจะกระทบกับการดำเนินชีวิต การทำงาน การประกอบธุรกิจ และคนหาเช้ากินค่ำจำนวนมาก แต่เราก็อดทนสู้มาด้วยกัน เพื่อให้ประเทศไทย ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างดีที่สุด วิกฤตการณ์ครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ต่างก็ทรงห่วงใย ในความทุกข์ของประชาชนชาวไทย และได้ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาปัญหา


ทั้งทรงพระราชทาน อุปกรณ์การแพทย์  ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ และทรงพระราชทานถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด -19


   อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563  เวลา 13.40 - 14.00 น.
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น