โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สตูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำทุกภาคส่วน ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

สตูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำทุกภาคส่วน ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

 

  เมื่อวันที 

 

เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีจำนวนมาก ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูลโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพ ถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 69 รูป


จากนั้นเวลา 08.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร จังหวัดสตูล และประชาชนจิตอาสาลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามลำดับ 
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินของจังหวัดสตูล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา แสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูลนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น