โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(มีคลิป) สตูล คนไทยไม่ทิ้งกัน ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ส่งมอบชุดอุปกรณ์จำเป็นขั้นพื้นฐาน ให้กับชมรมคนพิการ จ.สตูล และเครือข่ายผู้พิการในพื้นที่เป็นแห่งที่ 13 จาก 15 แห่งทั่วประเทศ


 (มีคลิป)   สตูล คนไทยไม่ทิ้งกัน ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ส่งมอบชุดอุปกรณ์จำเป็นขั้นพื้นฐาน ให้กับชมรมคนพิการ จ.สตูล และเครือข่ายผู้พิการในพื้นที่เป็นแห่งที่ 13 จาก 15 แห่งทั่วประเทศ            เมื่อวันที ่29 มิถุนายน 2563   ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้าสืบสานปณิธานองค์กร ร่วม สร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคนขับเคลื่อนโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกันต่อเนื่อง พร้อมส่งต่อกำลังใจมอบชุดอุปกรณ์จำเป็นขั้นพื้นฐาน เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับมูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย เพื่อส่งต่อไปยังเครือข่ายผู้พิการ 15 จังหวัดทั่วประเทศ

            ล่าสุด  มูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย และ ชมรมคนพิการ จ.สตูล ร่วมกับ ชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ พร้อมพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมส่งมอบชุดอุปกรณ์จำเป็นขั้นพื้นฐาน อาทิ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ แอลกอฮอล์ทำความสะอาด น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค

 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 เป็นแห่งที่ 13 จาก 15 แห่งทั่วประเทศ  ภายในงานมี นายยูโสบ ชำนาญเพาะ ชมรมคนพิการ จ.สตูล  พร้อมด้วย นางสาวสุวรรณี สุริพงศ์ ผู้จัดการเขต บมจ.ซีพี ออลล์ ตัวแทนชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์  และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมมอบ

             โดยที่ผ่านมาชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ พร้อมพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นมอบให้กับสมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย อาทิ ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป, มอเตอไซด์รับจ้าง, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, ชมรมแท็กซี่มิเตอร์แอร์พอร์ต, ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จังหวัดนนทบุรี,

  เครือข่ายหาบเร่แผงลอยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง, กลุ่มผู้ค้าขายหาบเร่แผงลอยชาวแฟลตการเคหะร่มเกล้า, กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสมานฉันท์ บางบอน, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ, สมาคมคนพิการ จ.นครปฐม, ศูนย์บริการคนพิการเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ จ.ลำปาง, สมาคมวัฒนธรรมความพิการเชียงใหม่, ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์, ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระกับผู้ถูกร้องเรียน จ.ฉะเชิงเทรา, คลีนิคมนุษย์ล้อ จ.หนองบัวลำภู, ศูนย์ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอิสระคนพิการจ.ขอนแก่น

ศูนย์ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จ.อุดรธานี, สมาคมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม, สมาคมคนพิการ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์, ชมรมคนพิการเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ จ.แม่ฮ่องสอน, ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ จ.นครศรีธรรมราช และจะทยอยมอบให้กับเครือข่ายผู้พิการทั้ง 15 จังหวัดทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น