โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก “ ชีวิตประจำวันของชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงตามแนวชายแดนภาคตะวันตก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก “ ชีวิตประจำวันของชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงตามแนวชายแดนภาคตะวันตก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทุกวันศุกร์    เวลา 13.40 - 14.00 น.

ชีวิตประจำวันของชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงตามแนวชายแดนภาคตะวันตก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
      พร้อมน้องๆ เดินทางมาทัศนศึกษาข้อมูลโครงการพระราชดำริ
ก่อนน้องๆ เปิดเทอม   ไปโรงเรียน  ณ ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19  บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


  ศิริพร จงศิริ  ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินพร้อมทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่พาไปสัมผัสชีวิตจริงของน้องๆ ชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง แนวชายแดนภาคตะวันตก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พร้อมทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน พาน้องๆชาวไทย - เชื้อสายกระเหรี่ยง จำนวน 40 ชีวิต
มาทัศนศึกษา ณ ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 


    พลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์   ผบ.พล.พัฒนา ๑   มอบหมายให้   พันเอก มนิต ศิริรัตนากูล
รองผบ. พล.พัฒนา ๑ เป็นผู้แทนต้อนรับและ ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการตาม
พระราชดำริ เพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ให้น้องชาวไทย - เชื้อสายกระเหรี่ยง ณ ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด- 19 บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


    พร้อมมาฟังความในใจของน้องๆชาวไทย - เชื้อสายกระเหรี่ยง ครั้งแรก...บอกผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ..ฟังคำพูดของน้องๆชาวไทย- เชื้อสายกระเหรี่ยง แล้วน้ำตาไหลอาบ ...จากส่วนลึกของน้องๆ ชาวไทย - เชื้อสาย
กระเหรี่ยง ตามแนวชายแดนภาคตะวันตก  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


อย่าพลาดชมวิถีชีวิตชาวไทย- เชื้อสายกระเหรี่ยง เปิดเผยครั้งแรก
ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ั

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น