โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(ชมคลิป) พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เยือนพื้นที่ให้กำลังใจ ปชช.ศรีภิญโญ พระสงฆ์กล่าวย้ำ ทุกคนต้องรักสามัคคีกัน

 (ชมคลิป) พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล   เยือนพื้นที่ให้กำลังใจ ปชช.ศรีภิญโญ พระสงฆ์กล่าวย้ำ ทุกคนต้องรักสามัคคีกัน

   


 พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เยือนพื้นที่   ให้กำลังใจกล่าวขอบคุณ ประชาชนศรีภิญโญ  พระสงฆ์  กล่าวย้ำ  อยากให้พวกเราทุกคนรักและสามัคคีกัน  เพราะคนเรารู้วันเกิด แต่ไม่รู้วันตาย 

    ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ ภาพข่าว /รายงาน

    เมื่อวันที 16 มิถุนายน  2563  ที่ผ่านมา ณ ธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธาราม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพร้อมด้วย พลตรีอาคม พงศ์พรหม หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  ลงพื้นที่พบปะประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีพระสมุห์นพเดช ฐิตะเตโช หัวหน้าที่พักสงฆ์ธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธาราม   พระครูโฆษิตสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม พระอาจารย์ บุญมา และ พ.อ.ทรงเดช  สุกนุ้ย  ผบ.ฉก.ทพ. 46

          สำหรับการมาในครั้งนี้เพื่อมาให้กำลังใจ และกล่าวขอบคุณ ในด้านการพัฒนาพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมผลักดันเข้าสู่โครงการไทยเข้มแข็งเพื่อเสริมศักยภาพของประชาชน รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และการฟื้นฟูศาสนสถานในพื้นที่ ณ  สงฆ์ธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธาราม

       เพื่อรับทราบ  ปัญหา หารือ ความเดือดร้อน ความต้องการของชุมชน โดยแบ่งกลุ่ม ประเด็น   1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.การส่งเสริมอาชีพ  3. และสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลในการดำเนินการของสมาพันธ์ไทยพุทธหวัดชายแดนใต้ ได้จัดทำเป็นข้อเสนอเพี่อที่จะแนะเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

       ด้านพระสมุห์นพเดช ฐิตะเตโช หัวหน้าที่พักสงฆ์ธรรมสถานพระสมุห์นพเดช ฐิตะเตโช หัวหน้าที่พักสงฆ์ธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธาราม   ได้กล่าวว่า ตั้งแต่เข้ามาที่พักสงฆ์ธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธาราม   ก็จะพยายามพัฒนาทุกด้าน  กล่าวย้ำ  อยากจะให้พวกเราทุกคนรักและสามัคคีกัน เพราะคนเรารู้วันเกิด แต่ไม่รู้วันตาย  ไม่รู้ว่าเราจะไม่มีลมหายใจวันไหน

     เมื่อเรามีแรง มีกำลังใจ จงทำ แล้วให้เร็วที่สุดที่เราทำได้  อาตมาตั้งที่นี่ได้  วันใดวันหนึ่ง อาจจะไม่อยู่  ด้วยเหตุการณ์ไม่สงบต่างๆ มันไม่แน่ ไม่นอน..

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น