โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(ชมคลิป) เสียงสะท้อน..จากพระสงฆ์ ศรีภิญโญ ชายแดนใต้ ขอผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัย ในการสร้างห้องน้ำ จำนวน ๖ ห้อง


  (ชมคลิป) เสียงสะท้อน..จากพระสงฆ์  ศรีภิญโญ  ชายแดนใต้    ขอผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัย ในการสร้างห้องน้ำ จำนวน ๖ ห้อง

   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ ไทยพุทธ จซต. / บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ รายงาน​      


   เมื่อวันที 16 มิถุนายน  2563  ที่ธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธาราม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
            หลังจากพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยพลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่พบปะประชาชน
           ในเวลาต่อมา พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้กล่าว   ให้กำลังใจกล่าวขอบคุณ ประชาชนศรีภิญโญ ในด้านการพัฒนาพื้นที


             พระสมุห์นพเดช ฐิตะเตโช หัวหน้าที่พักสงฆ์ธรรมสถานพระสมุห์นพเดช ฐิตะเตโช หัวหน้าที่พักสงฆ์ธรรมสถานศรีภิญโญ

ศรัทธาราม   ได้กล่าวว่า "ตั้งแต่เข้ามาที่พักสงฆ์ธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธาราม   ก็จะพยายามพัฒนาทุกด้าน  กล่าวย้ำ  อยากจะให้พวกเราทุกคนรักและสามัคคีกัน เพราะคนเรารู้วันเกิด แต่ไม่รู้วันตาย  ไม่รู้ว่าเราจะไม่มีลมหายใจวันไหน  เมื่อเรามีแรง มีกำลังใจ จงทำ แล้วให้เร็วที่สุดที่เราทำได้  อาตมาตั้งที่นี่ได้  วันใดวันหนึ่ง อาจจะไม่อยู่  ด้วยเหตุการณ์ไม่สงบต่างๆ มันไม่แน่ ไม่นอน.." 

                จึงขอผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัย ในการสร้างห้องน้ำ จำนวน ๖ ห้อง ห้องละ ๓๐.๐๐๐ บาท งบประมาณ ๑๘๐.๐๐๐ บาท สามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา ที่เลขที่บัญชี ๐๖๓๑๒๓๘๕๗๒ ธนาคารกสิกรไทย ชื้อบัญชี ปั่นน้ำใจสานสายใยชาวพุทธ  โทร ๐๙๕-๓๒๖๗๗๓๗


           


   เนื่องด้วยทางธรรมสถานศรีภิญศรัทธาราม ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ไม่ห้องน้ำสำหลับให้ยาติโยมที่มาใช้เลยต้องใช้รวมกับพระสงฆ์ด้านบน จึงมีความประสงค์ที่จะสร้างห้องน้ำด้านล้างจำนวน ๖ ห้อง  ท่านไดที่จะประสงค์รวบบุญเรียนเชิญครับ..

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น