โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

“ ลุยทุกพื้น.. เพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน “ Army Delivery ลำบากสักเพียงไหน ทหารอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน
ลุยทุกพื้น.. เพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน “   Army Delivery   ลำบากสักเพียงไหน ทหารอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน


  2 พิธีกร รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้เดินทางมาบันทึกเทปอยู่ที่ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ ได้ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ ๑
พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ ร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่นและภาคเอกชนในพื้นที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน


     กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ รับผิดชอบพื้นที่บรรเทาสาธารณภัย ๕ อำเภอ ในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อำเภอเกาะจันทร์, อำเภอพนัสนิคม, อำเภอบ่อทอง, อำเภอหนองใหญ่ และอำเภอบ้านบึง โดยประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

 มีการจัดกิจกรรมแจกจ่ายอาหารให้กับพี่น้องประชาชนโดยรถครัวสนามของหน่วยรวมถึงการให้บริการในรูปแบบของ Army Delivery  เพื่อพี่น้องประชาชน ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง และครอบครัวได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง


รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่าน
พลตรี  ชาติชาย  น้าวแสง ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
                และ
พันเอก ปกรณ์ พงษ์ไสว ผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงที่ ๒๑ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑


ลำบากสักเพียงไหน ทหารไทยก็ไปถึง
มาชมภาพและบรรยากาศในรายการคืนคุณให้แผ่นดินวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น