โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กระบี่ คลองไทยความฝันอันยิ่งใหญ่ที่ยาวนาน 300 ปี


  กระบี่ คลองไทยความฝันอันยิ่งใหญ่ที่ยาวนาน 300 ปี

 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563ณ ท่าเรือพอร์ตอันดามัน บ่อม่วง ต.ทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และ คณะอนุกรรมาธิการ นำโดย พลตรี ทรงกรด ทิพย์รัตน์ ประธานคณะ พร้อมด้วย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ โฆษกคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานรับฟังความคิดเห็น

 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแถลงข่าว การสร้างคลองไทย สาย A9 ณ ท่าเรือพอร์ตอันดามัน บ่อม่วง ต.ทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่แนวเขตที่จะมีการขุดคลองไทยและพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง กระบี่ พัทลุง นครศรีธรรมราชและสงขลา

 เพื่อจัดข้อมูลทำรายงานให้ครบถ้วนทุกประเด็นและทุกมิติอย่างรอบคอบก่อนเสนอคณะ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และส่งต่อความเห็นไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการศึกษาเชิงลึกอย่างจริงจัง

 เพื่อให้ได้คำตอบและแนวทางในการดำเนินการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพึงได้รับอย่างเป็นธรรม...

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น