โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(ชมคลิป) สกู๊ป ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบ 3 ปีสมาพันธ์ไทยพุทธนราธิวาส และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา


  (ชมคลิป)  สกู๊ป ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบ 3 ปีสมาพันธ์ไทยพุทธนราธิวาส  และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้


        เมื่อวันที่ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พล.ต.อาคม พงศ์พรหม หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมพระพุทธศาสนา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. คณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส และพุทธศาสนิกชน
         ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสาขาต่าง ๆ ในโอกาสครบรอบ ๓ ปี
         โทางสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส โดย  นายวิจิตร  สกุลแก้ว  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธ ได้จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 3 ปี การจัดตั้งสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส 
        เพื่อเสริมศักยภาพของประชาชน รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และการฟื้นฟูศาสนสถานการจัดตั้งสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส

          ณ วัดพรหมนิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


1 ความคิดเห็น: