โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
   

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2563

พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑     ประธานพิธี

พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพน้อยที่ ๑

พล.ต.สุวิทย์ เกตุศรี รอง แม่ทัพภาคที่ ๑

พลตรี  ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑

นายชยาวุธ จันทร​​ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ​​รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

นายพรเทพ ชาญกิจการยนต์​ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี

นายพูนศักดิ์ อุทกภาชน์​​อธิบดีอัยการภาค๗

พล.ท.อนุสรณ์ บัญญะบูรณ์​เจ้ากรมกรมการทหารช่าง

พล.ต.นิธิศ เปลี่ยนปาน​​ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖

พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล​​ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล​​นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

นายสมชาย เลขาวิวัฒน์​​ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

ธนบดี. อินทะมาต ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านบ่อหวี จังหวัดราชบุรี


พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน  ปลูกต้นไม้ฟ้าทะลายโจร ๒๔๒ ต้น ปล่อยปลา ๑๕๐๐๐ ตัว นาดำและนาโยน


ประชาชนในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย
โควิด-19 บ้านบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง และพสกนิกรชาวจังหวัดราชบุรีทุกหมู่เหล่า ต่างปลื้มปีติ เป็นล้นพ้น
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา แห่งใต้ฝ่าละอองธุลี
พระบาท ที่เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง

     ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ้าละอองธุลีพระบาท ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เดียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอเนกประการ ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ  และความจงรักภักดี ทรงตั้งพระราชหฤทัย อันแน่วแน่

 ในการทรงงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริการทรงงาน เพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก ความเดือดร้อนของประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ได้พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาล  พร้อมกับพระราชทานถุงยังชีพแก่ประชาชน ที่ประสบความยากลำบาก ทรงเย็บหน้ากากผ้าพระราชทานแก่ข้า
ราชบริพาร คณะบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์โรคระบาดนี้ รวมทั้งได้พระราชทาน "โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ

 ต้านภัยโควิด19 โดยพระราชทานพระราชานุญาต ให้นำที่ดินในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง จำนวน ๓๐ แห่งทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจ้างงาน พร้อมกับการให้ความรู้ในด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ แก่ผู้ที่ได้รับผล กระทบที่ต้องเดินทางกลับไปอยู่ภูมิลำเนา  เพื่อให้เกิดอาชีพ มีรายได้หาเลี้ยงครอบครัว

 ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่  12 มิถุนายน พุทธศักราช  2563
เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง   พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น