โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หน่วยงานการศึกษาจังหวัดปัตตานีจัด Workshop หาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนการสอน 1 ก.ค. 63 ภายใต้มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานการศึกษาจังหวัดปัตตานีจัด Workshop หาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนการสอน 1 ก.ค. 63 ภายใต้มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ

     เวลา 13.30 น. วันที่ 28 พฤษภาคม 2563   ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด พร้อมจัด Work shop เพื่อหาแนวทาง และรูปแบบที่เหมาะสมให้กับบริบทของพื้นที่ของตนเอง      ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายการุณ สกุลประดิษฐ์ นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะทำงานฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินการมาตรการการรับนักเรียน และการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การเฝ้าระวังโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเปิดเรียน

    ซึ่งนายโชคดี ศรัทธากาล รักษาการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1-3 ผู้แทนสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี ผู้แทนประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมรายงานแผนการดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

     ซึ่งได้ให้ความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ จะต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site Online และ On-Air ให้เหมาะสมกับบริบทและความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา โดยพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและคณะ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทางการศึกษาจัดทำมาตรการของแต่ละแห่งสถานศึกษา ดังนี้1.การคัดกรองนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่เดินทางเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนทุกวันอย่างเคร่งครัด
2.การใช้งานห้องเรียน อาคาร สถานที่ จะต้องมีจุดบริการน้ำยาฆ่าเชื้อทุกช่องทางเข้า-ออก และทำความสะอาดห้องเรียนทุกครั้งหลังการใช้งาน
3.แผนรองรับในกรณีที่มีนักเรียน ครู และบุคลากรของสถานศึกษาติดเชื้อไวรัสโควิด-19
4.ขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประสานงานหน่วยงานด้านสาธารณสุขและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานีเพื่อรายงานสภาพปัญหาและแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง


ทีมข่าว : พิมพ์ชนก สุภาพ / อนุพงศ์ บุสทิพย์
ภาพ: บาฮารี ดือราแม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น