จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โครงการ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต้านCOVID -19 จังหวัดอ่างทอง


  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก   โครงการ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต้านCOVID -19  จังหวัดอ่างทอง
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก      โครงการ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต้านCOVID -19
หมู่ที่๓ บ้านยางกลางตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

พันโทสุกิจ บุญยงค์
ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๑ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ พันโท วิทวัส เกษรารัตน์ ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่๑

พันเอก มนิต   ศิริรัตนากูล รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑ หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค ๑พันโทสมชัย กมล ผู้บังคับกองพันทหารราบที่๑ กรมทหารราบที่๓๑ รักษาพระองค์


นายวิทย์ จันทร์สว่าง
ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
บ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง


  ภารกิจจากศูนย์
อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองพันทหารช่างที่ ๑ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ได้นำเครื่องมือช่างมาปรับพื้นที่ฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยจัดทำเป็นรูปแบบ โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ


รูปแบบ "โคก หนอง นา" โมเดล
"โคก หนอง นา โมเดล" จึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการน้ำ ที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ได้น้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 สืบสาน รักษา ต่อยอด
ด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการน้ำ และพื้นที่
การเกษตร โดยมีการผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้สอดคล้องกัน
โดยแบ่งพื้นที่เป็น สัดส่วน 30 : 30 :
30 : 10 ดังนี้ 30% สำหรับแหล่งน้ำ โดยการขุดบ่อทำหนองและคลองไส้ไก่ 30% สำหรับทำนา ปลูกข้าว
30% สำหรับทำโคกหรือปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ก็คือปลูกไม้ใช้สอย ไม้กินได้และไม้เศรษฐกิจ
เพื่อให้ได้ประโยชน์ คือมีกิน มีอยู่มีใช้มีความสมบูรณ์และความร่มเย็น และ 10% สำหรับที่อยู่อาศัย และ เลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ ปลา วัว และควาย เป็นต้น


ในครั้งนี้มีเครื่องมือเข้ามาช่วยในพื้นที่ ประกอบด้วย กองพันทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๑๑ และ กรมทางหลวง ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกำหนด

  กองพันเสนารักษ์ที่ ๑ ได้รับมอบภารกิจเป็นผู้ประสานงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โครงการนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะโรคแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ขาดรายได้ซึ่งโครงการนี้ช่วยเหลือให้ผู้ที่ว่างงานให้มีรายได้โดยเข้ามาทำงานในฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งนอกจากนี้ยังได้รับความรู้เพื่อนำไปต่อยอดได้ในอนาคต
กองพันเสนารักษ์ที่ ๑ ได้รับมอบหมายภารกิจจาก กองทัพภาคที่ ๑ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ ให้ดูแลพื้นที่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เพื่อช่วยประชาชนและบรรเทาภัยพิบัติมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549
ที่ผ่านมา


  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์
เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น