โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้


วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ 42 /รอง ผอ.รมน จังหวัดสงขลา สน.(ท.)พบปะ จิตอาสาพระราชทาน จาก 2 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นสมาชิกของฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามพระราชเสาวนีย์ฯ


.พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ 42 /รอง ผอ.รมน จังหวัดสงขลา สน.(ท.)พบปะ จิตอาสาพระราชทาน จาก 2 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นสมาชิกของฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามพระราชเสาวนีย์ฯ 

  เมื่อ 4 พ.ค.63,  เวลา 09.00 น.พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ 42 /รอง ผอ.รมน จังหวัดสงขลา สน.(ท.)พบปะ จิตอาสาพระราชทาน จาก 2 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นสมาชิกของฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามพระราชเสาวนีย์ฯ บ้านควนหรัน  โดยเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ "โคกหนองนา โมเดล"  และรับถุงพระราชทาน

 เพื่อบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid -19) ตามโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเอง รวมทั้ง มีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างถาวร และยั่งยืน

 อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน  รูปแบบการดำเนินโครงการฯ ใช้รูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่(โคก หนอง นา โมเดล)  ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านควนหรัน  ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น