โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พ.ท.คมศักดิ์ พิมพรัตน์ ผบ.ร.2 พัน.2 รอ.จัดกำลังพล ประสานงานกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกพืชผัก ม.4 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีพ.ท.คมศักดิ์ พิมพรัตน์ ผบ.ร.2 พัน.2 รอ.จัดกำลังพล ประสานงานกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกพืชผัก ม.4 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีเมื่อ 2 พ.ค.63 เวลา 09.00-13.00 น..2 พัน.2 รอ.  โดย พ.ท.คมศักดิ์ พิมพรัตน์ ผบ.ร.2 พัน.2 รอ.
จัดกำลังพล

 ประสานงานกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกพืชผัก ม.4 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และได้กะหล่ำปลี จำนวน 50 กก. เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น