จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563

พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมการสนับสนุนการจัดทำพื้นที่ควบคุมโรค (State Quarantine) ที่ชลบุรีพลโท ธรรมนูญ วิถี  แม่ทัพภาคที่ ๑   ตรวจเยี่ยมการสนับสนุนการจัดทำพื้นที่ควบคุมโรค (State Quarantine) ที่ชลบุรี

พลโท ธรรมนูญ วิถี  แม่ทัพภาคที่ ๑   ตรวจเยี่ยมการสนับสนุนการจัดทำพื้นที่ควบคุมโรค (State Quarantine) ที่ได้จัดเตรียมไว้ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.63 เวลา 10.00 น. พล.ท.ธรรมนูญ   วิถี  มทภ.1 และคณะ ตรวจเยี่ยมการสนับสนุนการจัดทำพื้นที่ควบคุมแห่งรัฐ ในพื้นที่ ทภ.๑   ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้จอมเทียน จ.ชลบุรี  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น