จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2563

ตามไปดู..นายอำเภอรือเสาะ เปิดกิจกรรม KicK off 90 วัน ปลูกผักสวนครัว ในสภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID- 19(มีคลิป)


ตามไปดู..นายอำเภอรือเสาะ เปิดกิจกรรม KicK off  90 วัน ปลูกผักสวนครัว ในสภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID- 19(มีคลิป)

   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

       เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563 นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์  นายอำเภอรือเสาะเปิดกิจกรรม Kick off 90 วัน ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ หันมาพึ่งพาตนเองในสภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19เราต้องชนะ COVID- 19 ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน    ณ​ หลังบ้านพักนายอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
 
  โดยมี  นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ  นางโรซานา  สือนิ  เกษตรอำเภอรือเสาะ เพื่อขยายผลกิจกรรมต่อไป.....


       นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) พี่น้องประชาชนงดการเดินทางออกจากบ้าน งดการจัดกิจกรรมทางสังคมต่างๆ พักอยู่กับบ้านพักอาศัย


     จึงเชิญชวนพี่น้องประชาชน ชาวอำเภอรือเสาะ ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 9 ตำบล กับ 1 เทศบาล จำนวน 72 หมู่บ้าน กับ 21 ชุมชน 13,553 ครัวเรือน ร่วมโครงการ 90 วัน


      บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง"ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร"เป็นการลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน ด้วยการน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิตและขอให้พี่น้องประชาชนอำเภอรือเสาะ ทุกครัวเรือน


       ทุกคน ปฏิบัติตามมาตราการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย ใช้ของส่วนตัว เว้นห่างทางสังคม ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด คัดกรองคนเข้า-ออกพื้นที่และขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะปลอดภัยจากโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่ไวรัสโคโรนาไวรัส 2019(COVID-19)

     วันนี้ ได้มีการเริ่มต้นปลูกผักสวนครัว ที่บริเวณบ้านพักนายอำเภอและกองร้อยอส.อำเภอรือเสาะ โดยการสนับสนุนพันธุ์ผักจากสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ มีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมปลูก เพื่อนำกลับไปขยายผลในพื้นที่ต่อไป


     ด้าน นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ กล่าวเพิ่มเติมว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-2019) ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทย

  ทำให้ประชาชนขาดรายได้ มีความยุ่งยากในการดำรงชีวิต ประกอบกับความตื่นตระหนกของประชาชนเกรงว่า สินค้า อุปโภค บริโภค จะขาดแคลน ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชนเล็งเห็นว่า การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นทางออกและนำพาประเทศรอดพ้นวิกฤตได้

     โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน ถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ จึงได้ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการ 90 วัน "Quick  win 90 days " "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"ขึ้น โดยน้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9"กษัตริย์นักพัฒนา" มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมชาติและมีภูมิคุ้มกันสู้กับวิกฤตภายนอก

    โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้พึ่งตนเองได้ก่อน กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้รณรงค์ให้ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้และการทำการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ประยุกต์ สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น