โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

พ.อ.ทรงเดช. สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ ร่วมกับเสธ.กรม.ทพ.๔๖, ฝอ.๕ฯ ร่วมกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยให้กับ กำลังพล ของหน่วย ซึ่งดำเนินการและผลิตโดย มว.ทพ.หญิงฯ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารพรานที่ ๔๖.ไว้ใส่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ( Covid - 19 )พ.อ.ทรงเดช. สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ ร่วมกับเสธ.กรม.ทพ.๔๖ฝอ.๕ฯ ร่วมกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยให้กับ กำลังพล ของหน่วย ซึ่งดำเนินการและผลิตโดย มว.ทพ.หญิงฯ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารพรานที่ ๔๖.ไว้ใส่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ( Covid - 19 )เมื่อวันที่  ๓ เม.ย. ๖๓ เวลา ๑๕.๐๐  น.พ.อ.ทรงเดช. สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ ร่วมกับเสธ.กรม.ทพ.๔๖, ฝอ.๕ฯ ร่วมกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยให้กับ กพ.ของหน่วย ซึ่งดำเนินการและผลิตโดย มว.ทพ.หญิงฯ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารพรานที่ ๔๖ เพื่อแจกจ่ายให้ กพ.ไว้ใส่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ( Covid - 19 ) โดยได้นำไปมอบให้กับกำลังพลของหน่วยดังนี้.
   ๑.บก.กรม.ทพ.๔๖
   ๒.ร้อย.ทพ.๔๖๐๓
   ๓.ร้อย.ทพ.๔๖๑๒

         สำหรับกิจกรรมการรณรงค์ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ เพื่อลดความตระหนก และนำความรู้ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทำให้ประชาชนเข้าใจในความแตกต่างระหว่างการแพร่ระบาดของไข้หวัดทั่วไป


        และโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ที่มีความรุนแรงกว่า และแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่า โดยตั้งเป้าหมายคือต้องการให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่สามารถป้องกันตนเองได้และรู้วิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคในชีวิตประจำวัน

      

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น