จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

พันโท รณดร โฉมวีรภัฏ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร


พันโท รณดร  โฉมวีรภัฏ  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์  ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

  ได้ดำเนินโครงการ ตามนโยบาย มทภ.๑ พล.ท.ธรรมนูญ วิถี  ให้จัดสรรพื้นที่ว่างเปล่าของหน่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยหน่วยได้พัฒนาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31  รักษาพระองค์   ในพื้นที่จำนวน 100 ไร่


     โดยแบ่งเป็นแปลงนาสาธิต 50 ไร่ ผลิตได้ข้าวหอมมะลิ ประมาณ 10ตัน/ปี      แบ่งพื้นที่ เลี้ยงหมูเนื้อ จำนวน 20 ตัว

     เลี้ยงเป็ดไข่ จำนวน 500 ตัว ได้ไข่เป็ดประมาณ 400ฟอง/วัน


    พื้นที่ที่เหลือ ทำการเกษตรแบบผสมผสาน
 ได้ผลผลิตดังนี้ เช่น
  - ผักบุ้ง   - คะน้า   - พริกขี้หนูสด    -  มะนาว  -  มะเขือเปราะ    -  กล้วยน้ำว้า   เป็นต้น


    


  โดยผลผลิตที่ได้ หน่วยดำเนินการดังนี้ 

1.จัดส่งให้กับโรงประกอบเลี้ยงของหน่วย เพื่อลดรายจ่าย

2.จำหน่ายให้กับครอบครัวกำลังพล ในราคาถูกกว่าท้องตลาด

3.จำหน่ายให้กับท้องตลาดในพื้นที่รอบหน่วย ตามยอดที่สั่งในแต่ละวัน


      มีการจัดสรรรายได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้

       ส่วนที่ 1 เก็บเป็น
กองทุนหมุนเวียนในการลงทุนในครั้งต่อไป

      ส่วนที่ 2 จัดสรรแบ่งปันให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการ 

      ส่วนที่ 3 นำเข้ากองทุนสวัสดิการและกำลังพลเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล


        และในสถานการณ์ประเทศในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 หน่วยได้ช่วยกัน เก็บ ตัด ล้าง ผักปลอดสารพิษที่สด ใหม่สะอาด และกรอบ   นำมาจำหน่ายราคาถูกกว่าท้องตลาดให้กับครอบครัวกำลังพล และประชาชนในพื้นที่รอบหน่วย เพื่อช่วยเหลือ
ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นอย่างดีในช่วงการระบาดของโรค โควิด-19

ตามนโยบายกองทัพบก ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส


  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 1 พ.ค.2563 เวลา 13.40.-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกคุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง  พิธีกรดำเนินรายการ

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น