โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2563

กองทัพภาคที่ ๑ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ ได้มอบหมายหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๑ ดำเนินโครงการ “ ทหารพันธุ์ดี “ กองพลทหารราบที่ ๙ พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙กองทัพภาคที่ ๑ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ ได้มอบหมายหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๑ ดำเนินโครงการ ทหารพันธุ์ดี
กองพลทหารราบที่ ๙ พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


    โครงการ ทหารพันธุ์ดีเป็นโครงการตาม
พระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน เพื่อสะสมสำรองไว้สำหรับเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้กับราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย 

อีกทั้งส่งเสริมให้ทหารได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ การเกษตร แบบ ปลอดภัย  ปลอดสารพิษ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักรวมทั้งเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานที่หน่วยทหารสามารถผลิตได้พระราชทานให้กับ น้องๆ พลทหารที่ปลดประจำการ และมีความสนใจด้านการเกษตร ได้นำไปเพาะปลูกในพื้นที่ของตนเอง

 เพื่อเป็นการลดรายจ่าย ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้อีกด้วย​สำหรับการดำเนินโครงการ ทหารพันธุ์ดีของ กองพลทหารราบที่ ๙ ได้น้อมนำแนวทางตามพระราชประสงค์ โดยได้นำโครงการมาดำเนินงานภายในพื้นที่ของหน่วย                 โดย กองพลทหารราบที่ ๙ ได้รับพระราชานุญาตให้ดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เมื่อวันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา กองพลทหารราบที่ ๙ การดำเนินโครงการฯ ตามพระราชดำริฯ ดังกล่าว

จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทั้งกำลังพล และครอบครัว รวมถึงจะสามารถให้การช่วยเหลือประชาชนทั้งในจังหวัดกาญจนบุรี
 และพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย ซึ่งการช่วยเหลือประชาชนถือเป็นภารกิจอันดับหนึ่งของกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่๑ อีกทั้งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับ กองพลทหารราบที่ ๙ ที่ได้มีโอกาสสนองพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม              
​​

    อย่างที่ทราบกันว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19
ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย รวมถึงตามที่รัฐบาลได้มีประกาศใช้                   พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และการประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศไทย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯจึงทำให้ประชาชนในทุกระดับได้รับปัญหาความเดือดร้อน 

โดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยต่อความทุกข์ร้อนของประชาชน จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้จัดทำโครงการ ชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด” 


โดยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่รอบค่ายปลูกผัก และเลี้ยงปลา รวมถึงโครงการต่าง ๆ ของชัยพัฒนา รวมถึงโครงการ ทหารพันธุ์ดีให้นำพืชผักไปจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชน และในราคาที่ถูก เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการลดรายจ่ายในครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยง และลดการโอกาสติดเชื้อไวรัสให้กับประชาชน    ที่จะต้องไปซื้อสินค้าในพื้นที่ที่มีการชุมนุมของคนเป็นจำนวนมากอย่างตลาดสด หรือ  ตลาดนัด เป็นต้น

และที่สำคัญก็คือการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชาชน ดังนั้น ทบ. จึงได้สั่งการให้ ทหารพันธุ์ดีทุกหน่วย ดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่งฯ ซึ่ง พล.ร.๙ ในฐานะที่เป็น ทหารพันธุ์ดีหน่วยหนึ่งของ กองทัพภาคที่ ๑ ก็ได้รวบรวมผลผลิตนำไปจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่าย ตั้งแต่วันที่           ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีผลผลิตที่นำไปจำหน่ายมากกว่า ๒๐ ชนิด อาทิ ผักคะน้า ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว บวบเหลี่ยม ผักกวางตุ้ง ต้นหอม ผักชี เห็ดหูหนู เห็ดฟาง ไข่เป็ด เป็นต้น            ซึ่งก็ได้รับความสนใจ และการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.40-14.00 น.
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวงพิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR.. ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น