โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563

“ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเพื่อประชาชน “ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เดินทางลงพื้นที่เพื่อบันทึกเทป ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี

“ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช   โรงพยาบาลเพื่อประชาชน “  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เดินทางลงพื้นที่เพื่อบันทึกเทป ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี 


ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และ ทีมงาน รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เดินทางลงพื้นที่เพื่อบันทึกเทป ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ ๑  มี ๒ แห่ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว
และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี


พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ สั่งการให้ หน่วยในกองทัพภาค๑ ดูแลพี่น้องประชาชน ในการบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน ห้วงวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัส COVID - 19

รวมทั้งดูแลผู้ป่วยในพื้นที่  และตกแต่งภูมิทัศน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง จังหวัดราชบุรี

โดยมี พลตรี นิธิศ เปลี่ยนปาน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ พร้อมด้วย  พลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑ นำทหารจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ตกแต่งภูมิทัศน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

โดยมี แพทย์หญิง ผกาพันธ์ุเปี่ยมคล้า
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอจอมบึง ร่วมด้วย

พร้อมทั้ง จัดรถครัวสนามประกอบอาหารสดแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนที่มารักษาตัวและตรวจร่างกาย  ด้วย

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในพื้นที่ของกองทัพภาค
ที่ ๑ มี ๒ แห่ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี

ทั้งนี้ “รพ.สมเด็จพระยุพราช พระมหากรุณาธิคุณ เพื่อประชาชนห่างไกล

” ตั้งขึ้น ตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในอันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท
ถิ่นทุรกันดารและห่างไกล โดยมีทั้งหมด 21 แห่งทั่วประเทศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ๙ แห่ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
จ.ยโสธร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ภาคกลางมี ๒ แห่ง
คือ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว
และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี
และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ภาคเหนือ ๖ แห่ง คือ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ภาคใต้ ๔ แห่ง คือ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จ.ปัตตานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา

  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวงพิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น