โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ผบ.ฉก.ทพ.48 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกำลังพล ดูแลพื้นที่ ดูแลประชาชนในห้วงเดือนรอมฎอน พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19

ผบ.ฉก.ทพ.48 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกำลังพล ดูแลพื้นที่ ดูแลประชาชนในห้วงเดือนรอมฎอน พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19

ณ ชายแดนไทย-มาเลเซีย บ้านบือแร็ง หมู่ที่ 3  ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48

 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล กองร้อยทหารพรานเชิงรุก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 สนับสนุนภารกิจ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ปฏิบัติหน้าที่สกัดกั้นช่องทางข้ามตามธรรมชาติ


 และลำน้ำธรรมชาติชายแดนไทย-มาเลยเซีย สอบถามความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( COVID 19) เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจดูแลพื้นที่ ดูแลประชาชนในห้วงเดือนรอมฎอน

 นอกจากนี้ยังได้มอบของ อุปโภค บริโภค และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพลในการปฏิบัติงาน

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง บ้านสือแด หมู่ที่ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ,บ้านดอแฮะ หมู่ที่ 3,  บ้านตะโละบุเกะ หมู่ที่ 2  ตำบลริโก อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และ บ้านโผลง หมู่ที่ 5 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยม ติดตามการภารกิจ

 พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ กองร้อยทหารพราน 4809 ,4811 , 4814 ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยได้เน้นย้ำมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( COVID 19)

 เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจดูแลพื้นที่ ดูแลประชาชนในห้วงเดือนรอมฎอน อันเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป...

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น