จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

ชป.กร.หญิง ฉก.ทพ.48 ร่วมกับ ชุดสันติสุขที่ 404 จัดกิจกรรมโครงการ “ตระหนัก ใส่ใจ ห่างไกล โควิด - 19" สร้างความตระหนักถึงความรุนแรง และวิธีการป้องกันโรค โควิด-๑๙ พื้นที่ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี นราธิวาส(มีคลิป)


ชป.กร.หญิง  ฉก.ทพ.48 ร่วมกับ ชุดสันติสุขที่ 404 จัดกิจกรรมโครงการ ตระหนัก ใส่ใจ ห่างไกล โควิด - 19" สร้างความตระหนักถึงความรุนแรง และวิธีการป้องกันโรค โควิด-๑๙ พื้นที่ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี นราธิวาส(มีคลิป)


      เมื่อวันที่  22 เมษายน 2563 เวลา  0900 น. ณ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48  มอบหมายให้  ชุดปฏิบัติการ กิจการพลเรือนหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดกิจกรรมโครงการ ตระหนัก ใส่ใจ ห่างไกล โควิด 19” 

   ในพื้นที่หมู่บ้านเสริมความมั่นคง อำเภอสุไหงปาดี เพื่อสร้างสานสัมพันธ์ ลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ และสร้างความตระหนักถึงความรุนแรง และวิธีการป้องกันโรค โควิด-๑๙ ได้อย่างถูกวิธี โดยมี ชุดสันติสุขที่ 404 และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ 


 สำหรับ กิจกรรมโครงการ ตระหนัก ใส่ใจ ห่างไกล โควิด 19ในพื้นที่หมู่บ้านเสริมความมั่นคง อำเภอสุไหงปาดี ประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านรถกระจ่ายเสียง

 พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย รวมทั้งสอนการล้างมือที่ถูกวิธีให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด 19 สร้างความปราบปลื้ม และ รอยยิ้มจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น