จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563

พ.ท.ไพร บุญเลี้ยง รอง ผบ.ฉก.ทพ.46, ฝอ.5ฯ, ผบ.ร้อย.ทพ.4602, ผบ.ร้อย.ทพ.4613 และ ชป.กร.หญิง มอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในการสอบสวนโรค และป้องกันเชื้อไวรัส Covid - 19 โดยหน่วยได้รับมาจากชมรม "ดาวล้อมเดือน" กรุงเทพฯ

 พ.ท.ไพร บุญเลี้ยง รอง ผบ.ฉก.ทพ.46ฝอ.5ฯผบ.ร้อย.ทพ.4602ผบ.ร้อย.ทพ.4613 และ ชป.กร.หญิง มอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในการสอบสวนโรค และป้องกันเชื้อไวรัส Covid - 19 โดยหน่วยได้รับมาจากชมรม "ดาวล้อมเดือน" กรุงเทพฯ 


        เมื่อ 20 เม.ย.63, 1500 พ.ท.ไพร บุญเลี้ยง รอง ผบ.ฉก.ทพ.46, ฝอ.5ฯ, ผบ.ร้อย.ทพ.4602, ผบ.ร้อย.ทพ.4613 และ ชป.กร.หญิง มอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในการสอบสวนโรค และป้องกันเชื้อไวรัส Covid - 19 โดยหน่วยได้รับมาจากชมรม "ดาวล้อมเดือน" กรุงเทพฯ จำนวน 3 รายการ

   คือ 1.เสื้อป้องกันเชื้อโรค จำนวน 4 ตัว 2.Face Shield จำนวน 10 ชิ้น 3.หน้ากากอนามัย จำนวน 50 ชิ้น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาตง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเรียง

 พร้อมกับเยี่ยมเยี่ยนสถานที่กักกันตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยง ณ ศูนย์ EOC COVID - 19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุเป๊ะ ม.2 ต.เรียงฯ ซึ่งมีผู้ถูกกักกันตัว จำนวน 11 คน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น