จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ.46 ร่วมกับ ชป.กร.หญิงฯ และชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ 402 ร่วมดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด "ด้วยความห่วงใย ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส"


 พ.อ.ทรงเดช  สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ.46 ร่วมกับ ชป.กร.หญิงฯ และชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ 402 ร่วมดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด "ด้วยความห่วงใย ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส" 


เมื่อ 29 เม.ย.63, 1630 พ.อ.ทรงเดช  สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ.46 ร่วมกับ ชป.กร.หญิงฯ และชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ 402 ร่วมดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด "ด้วยความห่วงใย ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส"  

โดยจัดชุดขยายเสียงเคลื่อนที่สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ณ บริเวณตลาดสดเขตเทศบาลตำบลรือเสาะ

 โดยใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ, ให้บริการเจลล้างมือ, แจกเฟสชิลต์ และแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของภายในตลาดนัดในเขตเทศบาลตำบลรือเสาะฯ ผลการปฎิบัติ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น