จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1441พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1441

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น