โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563

สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส โดยนางเพลินจิตร สุวรรณคีรี.ซึ่งเป็นตัวแทนเขต.อ.เมืองนราธิวาสได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ..แก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ.ในช่วงเขื้อไวรัสโควิด19. ระบาด


สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส  โดยนางเพลินจิตร สุวรรณคีรี.ซึ่งเป็นตัวแทนเขต.อ.เมืองนราธิวาสได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ..แก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ.ในช่วงเขื้อไวรัสโควิด19. ระบาด


     เมื่อวันที่23เมษายน 2563 สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส  โดยนางเพลินจิตร สุวรรณคีรี.ซึ่งเป็นตัวแทนเขต.อ.เมืองนราธิวาส

    ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ..แก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ.ในช่วงเขื้อไวรัสโควิด19. ระบาด(รับทราบ)ขอให้ทุกท่านมีความสุขและผ่านพ้นช่วงวิด19นี้ไปด้วยกัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น