จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

เล่าเรื่องมุมมอง ..พุทธธรรม ค้ำจุนโลก...สถานการณ์ โควิด-19 กับพระสงฆ์กับการออกบิณฑบาตรในยามเช้า

เล่าเรื่องมุมมอง   ..พุทธธรรม ค้ำจุนโลก...สถานการณ์ โควิด-19 กับพระสงฆ์กับการออกบิณฑบาตรในยามเช้า

เห็นภาพพระสงฆ์ตามวัดต่างๆออกบิณฑบาตรในยามเช้า..ในฐานะคนพุทธเห็นน่าชื่นใจ แม้สวมหน้ากากอนามัยที่ดูแปลกตา...◇..ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สวยงาม ..
   
▪️▪️♧..ยามเช้าพระสงฆ์ออกบิณฑบาตรเพื่อโปรดยาติโยม ``ช่วงสาย-เย็น พระสงฆ์เดินเข้าโบสถ์ทำวัตรสวดมนต์"เพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือพระบรมศาสดา..

...▪️ศาสพุทธเป็นศาสนาที่``สงบเรียบง่าย``เชิงวิทยาศาสตร์ พิสูจน์ได้ไม่งมงาย"แม้ยามวิกฤตชาติ สาวกของพระบรมศาสดา ก็ไม่เป็นภาระทางสังคม และสอนให้ผู้คนงมงาย โดยยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เป็นสำคัญ"ชนิดทำดีได้ดี"ทำชั่วได้ชั่ว``ไม่นิยมความรุนแรง``ไม่บังคับขู่เข็นให้ผู้คนลุ่มหลงศรัทธา"ซึ่งให้ได้ด้วยปริมาณ..

▪️▪️◇.. ปัจจุบันรัฐในต่างแดน โดยเฉพาะชาติตะวันตก  หน่วยงานของรัฐ ได้ให้เจ้าหน้าที่นั่งสมาธิก่อนออกปฎิบัติงานและแม้ในสถาบันการศึกษาต่างๆก็ได้ให้เด็กเยาวชน นั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียนและปัจจุบันประชาชนชาวตะวันตกก็ได้หันมานับถือศาสนาพุทธกันมาขึ้น"ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่เมล็ดพันธุ์ของพระบรมศาสดาได้เจริญงอกงามในต่างแดน..

...▪️แต่เป็นเรื่องที่เศร้าสำหรับประเทศไทยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองพุทธ แต่ผู้มีอำนาจรัฐทั้งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน~กลับมีดวงตามืดบอดไม่รู้ซึ้งถึงคุณค่าถึงพระศาสนาของบรรพชน▪️◇▪️ไม่กล้าแม้ที่จะบัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ``แค่เหตุผลเพียงคำสั้นๆว่า``มันจะก่อให้เกิดความแตกแยก../
 
<พลฯทร.คนเมืองคอน>

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น