โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจงานสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่ธรณีสงฆ์ในพื้นทีจังหวัดยะลา


พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจงานสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่ธรณีสงฆ์ในพื้นทีจังหวัดยะลา


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้

      เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๓๐๐ ๑๖๓๐ พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจงานสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่ธรณีสงฆ์ในพื้นที่ จังหวัดยะลา.

      โดยมี ศปพร.ฯ, สมศ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน., สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา, นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา, นิคมสร้างตนเองเบตง, นิคมสร้างตนเองธารโต, นิคมสร้างตนเองกือลอง และคณะกรรมการวัดฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บก.ร.๑๕๒ ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จังหวัดปัตตานี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น