จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

“ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกลงพื้่นที่ตามแนวชายแดน บริเวณช่องทางอนุโลมแรงงาน บ้านคลองสมบูรณ์ ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว “


“ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกลงพื้่นที่ตามแนวชายแดน บริเวณช่องทางอนุโลมแรงงาน บ้านคลองสมบูรณ์ ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ลงพื้่นที่ตามแนวชายแดน บริเวณช่องทางอนุโลมแรงงาน บ้านคลองสมบูรณ์ ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


ชีวิตรั้วทหารของ พันโท กมล เรืองนาราบ รองผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 13พ.ท.กมล เรืองนาราบ รองผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 13
พร้อมด้วยจิตอาสา , ผอ.รพ.สต.ทับพริก, มว.คทร.ฉก.คลองหาด
จังหวัดสระแก้ว และฝ่ายปกครอง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


   แม่ทัพหนุ่ย พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ย้ำและกระชับตรวจเข้มเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรน่าตามแนวชายแดน

  สนธิกำลังเพื่อร่วมคัดกรองแรงงานเพื่อนบ้านราชอาณาจักรกัมพูชาเดินทางมาเช้า-กลับเย็นของแรงงานเพื่อนบ้านราชอาณาจักรกัมพูชา


     เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไข้หวัดอู่ฮั่น (ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019) 
โดยกรมทหารพรานที่ 13 มีการตรวจเข้มงวดบริเวณช่องทางอนุโลมแรงงาน บ้านคลองสมบูรณ์ ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กรมทหารพรานที่13
ระเบียบการปฎิบัติของผู้ประกอบการที่ขออนุญาตใช้แรงงาน
จุดอนุโลมแรงงานบ้านคลองสมบูรณ์  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

1. การรับ-ส่งแรงงาน ถ้าส่งกลับไม่ตรงตามจำนวนที่นำไปใช้จะมีผล

1.1 งด รับ ส่งแรงงาน ณ จุดอนุโลมแรงงานบ้านคลองสมบูรณ์  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เด็ดขาด

1.2 จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

2 การรับ- ส่ง แรงงานเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ โดยไม่มีแจ้งเหตุผลให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า จะมีผลในการรับ- ส่ง แรงงานในครั้งต่อไปหรืออาจตัดสิทธิ์ในการรับ - ส่ง แรงงาน ณ จุดอนุโลมแรงงานบ้านสมบูรณ์โดยเด็ดขาด

หมายเหตุ:
    ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ขอใช้แรงงานเข้ามา - เย็นกลับ ปฎิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
เวลารับ - ส่ง เวลา 06.00 - 18.00 น.

  ติดตามชมภาพและการปฎิบัติหน้าที่ของกรมทหารพรานที่ 13 ตามแนวชายแดน บริเวณช่องทางอนุโลมแรงงานบ้านคลองสมบูรณ์ ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 - 14.00 น.
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น