จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563

เหล่ากาชาคจังหวัดนราธิวาส ออกหน่วย รับบริจาดโลหิต ประชาชนชาวอำเภอเจาะไอร้อง ปี ๒๕๖๓ภายใต้ชื่อโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More lives)”


เหล่ากาชาคจังหวัดนราธิวาส ออกหน่วย รับบริจาดโลหิต ประชาชนชาวอำเภอเจาะไอร้อง ปี ๒๕๖๓ภายใต้ชื่อโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More lives)”   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลเจาะไอร้อง ออกหน่วย รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ.ศาลาประชาคม อำเภอเจาะไอร้อง โดยมี นาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาด จังหวัดนราธิวาส 

ได้มอบหมาย ให้คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดนราธิวาส ร่วมออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ  Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง  เพิ่มโลหิต  เพิ่มชีวิต Plus  One Blood Donation, More Blood More Lives 


โดยมี นาย แวสะมะแอ  สาและ นายอำเภอเจาะไอร้องและภริยา ให้การต้อนรับ เพื่อการจัดหาโลหิต ให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อให้มี ปริมาณโลหิต ที่เพียงพอ ต่อความต้องการในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ป่วย รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ได้รับบาดเจ็บ จากสถานการณ์และเหตุการณ์ ความไม่สงบ ในพื้นที่ เพื่อให้มีโลหิตที่เพียงพอกับความต้องการ

ในการนี้ได้มี ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยทหารพรานกรม 48  ตำรวจและประชาชน เข้ามาร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก  สำหรับผู้บริจาคโลหิตในอำเภอเจาะไอร้อง มียอดผู้เข้าร่วม บริจาค  โลหิต 103 ราย หรือ 103 ยูนิต(46,350cc) และ มีผู้ร่วม แจ้งความจำนง บริจาค ดวงตา 3ราย อวัยวะ 3ราย  สำนักงาน เหล่ากาชาด จังหวัดนราธิวาส ฝากขอบพระคุณและชื่นชม  หน่วยงาน ส่วนราชการและพี่น้องประชาชน ชาวอำเภอเจาะไอร้อง ที่มีส่วนร่วมในการบริจาค โลหิตในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น