โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563

เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ออกเคลื่อนที่ รับบริจาดโลหิต ประชาชนชาวอำเภอรือเสาะปี ๒๕๖๓ภายใต้ชื่อโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More lives)” (มีคลิป)
เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ออกเคลื่อนที่ รับบริจาดโลหิต ประชาชนชาวอำเภอรือเสาะปี ๒๕๖๓ภายใต้ชื่อโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More lives)” (มีคลิป)


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

เมื่อวันที่  15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลรือเสาะ ออกหน่วย รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ.ศาลาประชาคม อำเภอรือเสาะ โดย มีนาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็นนายกเหล่ากาชาด จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมาย ให้คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดนราธิวาส ร่วมออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ Plus 1  Blood Donation  More  Blood  More  Lived  เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต  เพิ่มชีวิต


 โดย มี นาย วิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ ให้การต้อนรับ เพื่อจัดหาโลหิต ให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อให้มี ปริมาณโลหิต ที่เพียงพอ ต่อความต้องการในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ป่วย รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บ จากสถานการณ์ เหตุการณ์ ความไม่สงบ ในพื้นที่ ให้เพียงพอ

 ในการนี้ ได้มี ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหารพรานกรม 46 ตำรวจและประชาชน เข้ามาร่วมบริจาค สำหรับ ผู้บริจาคโลหิตอำเภอรือเสาะ มียอดผู้เข้าร่วม บริจาค 185 ราย ไม่ผ่านการคัดกรอง 39 ราย ได้รับปริมาณโลหิต 146 ราย (65,700 cc)รายใหม่  40 ราย รายเก่า 106 ราย และ มีผู้ร่วม แจ้งความจำนง บริจาค ดวงตา 13 รายอวัยวะ 13 ราย สำนักงาน เหล่ากาชาด จังหวัดนราธิวาส ฝากขอบคุณและชื่นชม ส่วนราชการ หน่วยงาน และพี่น้องประชาชน ชาวอำเภอรือเสาะ ที่มีส่วนร่วมในการบริจาค โลหิตในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น