โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้


วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563

เปิดศักราชใหม่ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก การซักซ้อมใหญ่ ของทหารพรานหญิง กองกำลังทหารพรานหญิงจังหวัดชายแดนภาคใต้

เปิดศักราชใหม่ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  การซักซ้อมใหญ่ ของทหารพรานหญิง กองกำลังทหารพรานหญิงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 


เปิดศักราชใหม่ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
  ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลาออกอากาศใหม่ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก   ณ ลานสวนสนาม กองพลทหารราบที่ ๑๕ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 การซักซ้อมใหญ่ ของทหารพรานหญิง กองกำลังทหารพรานหญิงจังหวัดชายแดนภาคใต้

พร้อมสัมภาษณ์ท่าน พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่๔ ผอ.รมน.ภาค๔

ในส่วนของกองทัพ
ภาคที่ ๔ ได้จัดกำลังทหารพรานหญิง จำนวน ๑ กองพันของกองพันสวนสนามที่๓๒ ของทหารพรานหญิง กองทัพภาคที่ ๔ ได้มีโอกาสเข้าร่วม พระราชพิธีสวนสนาม
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก


เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
และยังทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย     ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐


ตามมาตรา ๘บัญญัติ
ว่า พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยนั้นเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และ ถวายพระเกียรติ จึงได้  จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ


วันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช๒๕๖๓ อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมสวนสนามยานยนต์ อาวุธยุทโธปกรณ์ ทั้งทหาร- ตำรวจ ๔๐ กองพัน
ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี
เตรียมถวายคำปฏิญาณตนกึกก้อง
เป็นการสวนสนามในวันกองทัพไทยครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบันเพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์
        “จอมทัพไทย “

  อย่าพลาดติดตามชมภาพและบรรยากาศการซักซ้อมใหญ่ของพรานหญิงกองกำลังทหารพรานหญิงจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างละเอียดรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๔๐ -๑๔.๐๐ นสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ คืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น