โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563

พ.อ.สุรเทพ​ หนูแก้ว​ รอง ผบ.มทบ.42/รอง​ ผอ.รมน.จังหวัด​ ส.ข. ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ 2563 Happy Chinese New Year 2020

พ.อ.สุรเทพ​ หนูแก้ว​ รอง ผบ.มทบ.42/รอง​ ผอ.รมน.จังหวัด​ ส.ข. ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ 2563 Happy Chinese New Year 2020 

 เมื่อ 25 ม.ค.63, 1630 พ.อ.สุรเทพ​ หนูแก้ว​ รอง ผบ.มทบ.42/รอง​ ผอ.รมน.จังหวัด​ ส.ข. ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ 2563 Happy Chinese New Year 2020 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน

โดยมีสมาคมสมาพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาหาดใหญ่ รับผิดชอบหลีกในการจัด  และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในเทศบาลนครหาดใหญ่

โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์และ โรงเรียนศรีนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  ในการนี้ ได้มีกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลาเข้าร่วมงาน และมีการแสดงจากประเทศจีนเข้าร่วมการแสดงด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น