โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 31 มกราคม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 17 การช่วยเหลือประชาชนในห้วงฤดูร้อน บ้านพยอมงาม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 31 มกราคม  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 17 การช่วยเหลือประชาชนในห้วงฤดูร้อน บ้านพยอมงาม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2563 เวลาออกอากาศ 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 17 การช่วยเหลือประชาชนในห้วงฤดูร้อน บ้านพยอมงาม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี


ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 17 แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
พล.ต.วสุ เจียมสุข ผบ.มทบ.17 พร้อมด้วย พ.อ.สุธี เจียมสกุล รอง ผบ.มทบ.17 พ.อ.เรืองศักดิ์ อรรคทิมากูล รอง ผบ.มทบ.17/รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ก.จ. พ.อ.สรยุทธ คัยนันทน์ หก.กกร.มทบ.17

ปล่อยคาราวานรถน้ำและลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำให้พี่น้องประชาชน หมู่บ้านพยอมงาม อ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ท่ามกลาง แสงแดดระอุ ตลอดทั้งวัน


โดยเป็นไปตามแผนบรรเทาสาธารณภัยของ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กองทัพบกและ กองทัพภาคที่ 1
ทั้งนี้ พล.ท.ธรรมนูญ วิถี มทภ.1 กำชับให้ ผบ.หน่วยทหารในทุกพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในทุกกรณีอย่างเร่งด่วน ทั้งเข้าแจกจ่ายน้ำดื่ม น้ำใช้อุปโภคบริโภค รวมถึงจัดรถผลิตน้ำดื่มเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนประสบภัยในพื้นที่ อ.ห้วยกระเจา, อ.บ่อพลอย, อ.ท่าม่วง, อ.เลาขวัญ, อ.พนมทวน และ อ.หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ซึ่งเป็นพื้นที่มีปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี ประกอบกับการประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงในห้วงที่ผ่านมา ส่งผลให้แหล่งกักเก็บน้ำของมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ดังนั้น อ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

 จึงได้ประสานร้องขอความช่วยเหลือมายัง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 17 ซึ่งมีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือ และมีโรงกรองน้ำแจกฟรีสำหรับใช้ในกองพลและแจกจ่ายพี่น้องประชาชนใน จังหวัดกาญจนบุรี

อีกทั้งได้รับทราบปัญหาความเดือนร้อนมาโดยตลอด จึงได้เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าในขั้นต้น โดยการจัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร เพื่อเข้าแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ซึ่งมุ่งให้ความช่วยเหลือในการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค โดยการเติมน้ำลงในสิ่งอุปกรณ์สำหรับกักเก็บน้ำเพื่อให้ในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ณ หมู่บ้านพยอมงาม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

นำโดย พลตรี วสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 และ โครงการ ทหารพันธุ์ดี ปลูกพืชในห้วงฤดูแล้งที่ใช้น้ำน้อยในการปลูกด้วย


รายการคืนคุณให้แผ่นดินนำภาพและบรรยากาศมาฝากผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนในการปฎิบัติหน้าที่ของมณฑลทหารบกที่ 17 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน


CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น